Days
Hours
Minutes
Seconds

Topic

XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI TRONG NỘI NHA ĐƠN GIẢN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Mô tả chương trình

Trong chuyên nghành nha khoa thì điều trị nội nha là lĩnh vực mà BS RHM hay gặp nhất. Nó giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các răng bệnh lý và phục hồi chức năng ăn nhai. Điều trị nôi nha đã trãi qua một quá trình phát triển không ngừng và sự ra đời của các loại vật liệu, kỹ thuật và phương pháp mới nhằm đạt được kết quả cao nhất. Nội dung của hội thảo hôm nay giới thiệu về sự phát triển của hệ thống trâm xoay Niti và hướng dẫn sử dụng bộ trâm Race Evo. Và đồng thời giới thiệu sự ứng dụng của vật liệu sinh học trong chữa răng nội nha.

Mục tiêu chương trình

Agenda

chi tiết chương trình

Speaker

Dr. Trần Thị Anh Thư

Phó trưởng khoa phụ trách điều hành khoa Chữa răng - Nội nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP. HCM khóa 1995-2001.

Tốt nghiệp Thạc sỹ Y học tại khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP. HCM khóa 2008-2010.

Tốt nghiệp BSCKII tại khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP. HCM khóa 2018-2020.

Phó trưởng khoa phụ trách điều hành khoa Chữa răng – Nội nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP. HCM

BSCKI. Kiều Thủy Trung

Bác sĩ điều trị tại khoa Chữa răng - Nội nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP. HCM khoá 2001-2007.

Tốt nghiệp BSCKI tại khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược TP. HCM khoá 2019-2021.

Bác sĩ điều trị tại khoa Chữa răng -Nội nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM.

Đăng Ký

XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI TRONG NỘI NHA
ĐƠN GIẢN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông Tin Liên Hệ

Phí tham dự

*** Phí tham dự (Chưa bao gồm phí cấp chứng chỉ ĐTLT 200.000 VND)

Lý thuyết: 1.500.000 VND

Lý thuyết + Thực hành: 2.600.000 VND

THÔNG TIN Chuyển Khoản