133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

Mô tả

Máy cắt xương siêu âm

PIEZON MASTER SURGERY
Máy cắt xương siêu âm
Sản xuất tại Thuỵ Sĩ
347-240-piezon-ems
BASIC SYSTEM 
Bộ đầu cơ bản
348-240-system-ems
EXTRACTION SYSTEM 
Bộ đầu nhổ răng
349-240-system-ems
BONE CUTTING SYSTEM 
Bộ đầu cắt xương
350-240-system-ems
RETROGADE SYSTEM 
Bộ đầu cắt chóp răng
351-240-system-ems
SINUS SYSTEM
Bộ đầu nâng xoang
352-240-system-ems
PERIO SYSTEM
Bộ đầu nha chu
353-240-system-ems
IMPLANT SYSTEM 
Bộ đầu cắm ghép Implant
354-240-system-ems
Trở lại
Hotline
Zalo
Messenger