133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Mô tả

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Classic

 • Kích cỡ hạt ~65 ìm.
 • Bicarbonate sodium. Lấy mảng bám trên nướu và các nhiễm màu nặng.
 • Không bị nghẹt
 • Mùi chanh.
     232-6-AirFlow-EMS 232-1-AirFlow-EMS

Comfort

 • Kích cỡ hạt ~40 ìm.
 • Bicarbonate sodium.
 • Lấy mảng bám trên nướu và các nhiễm màu nặng.
 • Không bị nghẹt
 • Mùi chanh.
 232-6-AirFlow-EMS  232-3-AirFlow-EMS

Soft

 • Kích cỡ hạt ~65 ìm.
 • Gốc glycine
 • Điều trị trên nướu các trường hợp vệ sinh thường xuyên.
 • An toàn cho các bệnh nhân có tình trạng  mô nha chu yếu.
 232-6-AirFlow-EMS  232-5-AirFlow-EMS

Perio

 • Kích cỡ hạt ~25 ìm.
 • Gốc Glycine
 • Điều trị lấy đi mừng sinh học dưới nướu của răng tự nhiên và implant cho cả túi nha chu sâu nhất.
 232-8-AirFlow-EMS  232-7-AirFlow-EMS

Plus

 • Kích cỡ hạt ~14 ìm.
 • Gốc Erythritol
 • Điều trị lấy đi mừng sinh học dưới nướu của răng tự nhiên và implant cho cả túi nha chu sâu nhất.
 • Điều trị cho bệnh nhân vệ sinh răng miệng thường xuyên tại phòng mạch.
 232-6-AirFlow-EMS232-8-AirFlow-EMS  232-9-AirFlow-EMS