133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Articulating paper 80

Giấy cắn 80

Mô tả

165-6-Acticulating-COLTENEGiấy cắn 80 μ

Là loại giấy cắn mỏng, dùng chạm khớp trung bình tốt