133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CAD/CAM & Zirconia Polishing Kit

Bộ đánh bóng Zirconia

Mô tả

Bộ đánh bóng Zirconia

87-1-Polishers-NTI

Bộ đánh bóng Zirconia (9 mũi)   Mã số 250094AA

87-2-Polishers-NTI

Mũi mài Zirco Đĩa đánh bóng  Zirco
87-3-Polishers-NTI 87-4-Polishers-NTI 87-5-Polishers-NTI 87-6-Polishers-NTI