133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Endo Tips COLTENE

Đầu bơm rửa Flex

Mô tả

CANALPRO FLEX-TIPS

Đầu bơm rửa Flex

183-3-FlexTip-COLTENE

 

CANALPRO SLOTTED-END TIPS

Đầu bơm rửa Slotted-end

183-5-SlottedEnd-COLTENE

 

CANALPRO SIDE-PORT TIPS

Đầu bơm rửa Side-Port

183-6-sidePort-COLTENE