133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CanalPro Syringe Station & CanalPro Color Luer Lock Syringes

Dụng cụ sắp xếp dung dịch bơm rửa ống tủy

Brand:

Mô tả

CANALPRO SYRINGE STATION

Dụng cụ đựng và sắp xếp dung dịch nội nha

180-7b-Canalpro-COLTENE

 

CANALPRO COLOR LUER LOCK SYRINGES

Ống tiêm Canalpro

180-8-Canalpro-COLTENE