133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chlorcid V

Chất sát khuẩn Chlorcid V (NaOCl)

Mô tả

Chất sát khuẩn Chlorcid V (NaOCl)

  • Chlorcid tác động lên mô hữu cơ.
  • Chất khử trùng Chlorcid chứa không quá 3% sodium hypochlorite.