133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Diagnostic

Dụng cụ khám và chẩn đoán

Mô tả

Dụng cụ khám và chẩn đoán: – Thám trâm – Kẹp gắp – Cán cầm gương trám – Gương trám

192-1-Dungcukham&chandoan-HUFRIEDY