133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Diagnostic

Dụng cụ khám và chẩn đoán

Brand:

Mô tả

Dụng cụ khám và chẩn đoán: – Thám trâm – Kẹp gắp – Cán cầm gương trám – Gương trám

192-1-Dungcukham&chandoan-HUFRIEDY