133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Diamond Polish mint

Bột đánh bóng kim cương sứ

Brand:

Mô tả

Bột đánh bóng kim cương sứ

  • Đánh bóng bằng kim cương.
  • Đánh bóng cuối cùng Composite & Ceramic.