133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Diamond Polish mint

Bột đánh bóng kim cương sứ

Mô tả

Bột đánh bóng kim cương sứ

  • Đánh bóng bằng kim cương.
  • Đánh bóng cuối cùng Composite & Ceramic.