133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

EDTA 18%

Chất làm trơn ống tủy EDTA 18%

Brand:

Mô tả

Chất làm trơn ống tủy EDTA 18%

  • Tác động lên mô vô cơ
  • Xử lý và làm sạch vừa theo cơ chế hóa học vừa theo cơ chế cơ học
  • Là chất bơm rửa được lựa chọn để chelate hóa và lấy đi lớp mùn ngà