133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Elite transparent

Cao su lấy dấu trong suốt

Brand:

Mô tả

Cao su lấy dấu trong suốt

  • Dùng để làm khuôn cho các chất cần dùng đèn trùng hợp.

Elite_Transparent_1_C401600

160-7-Transparent-ZHERMACK 160-7b-Transparent-ZHERMACK