133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bình xịt lạnh thử tủy Endo-Frost

Mô tả

  • Dùng để thử độ sống của răng, nhiệt độ -50oC.
  • Vòi xịt giúp cho việc thao tác chính xác.
  • Làm lạnh viên gòn, gòn cuộn
  • Không mùi.
168-15-Coltosol-COLTENE 168-16-Coltosol-COLTENE
Icing the Pellet with Endo-Frost Cold testing with Endo-Frost