133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Endodontic

Dụng cụ nội nha

Brand:

Mô tả

Dụng cụ nội nha

Gương vi phẫu – Thám trâm 2 đầu – Cây nhồi/ làm láng vi phẫu – Vi phẫu dụng cụ kẹp

214 215

216 217 218

219 220 221