133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Flexipol

Bộ đĩa đánh bóng composite

Mô tả

Polishing đánh bóng cho Dental Practices Apart được trộn lẫn với bột kim cương, có nhiều loại từ những vật liệu khác nhau dùng để đánh bóng.

81-6-Flexipol-NTI 81-2-Flexipol-NTI
81-3-Flexipol-NTI 81-4-Flexipol-NTI 81-5-Flexipol-NTI
            81-1-Flexipol-NTI 81-7-Flexipol-NTI

   PC 1295-Set    

81-8-Flexipol-NTI 81-9-Flexipol-NTI
  • Đĩa đánh bóng linh hoạt cao cho ra một ánh tự nhiên trên tất cả nanohybrid và vật liệu tổng hợp tiêu chuẩn.
  • Các đĩa có sẵn trong bốn kích thước hạt. Kết quả cao cho việc trước và sau đánh bóng .
  • Các thiết kế đường mỏng của đĩa với đường kính 8 mm và 12 mm cho nhiều ứng dụng. Cốt lõi của Flexipol dày 1 mm silicone, ngăn ngừa các trục gá tiếp xúc với bề mặt được đánh bóng, tránh thiệt hại cho sự đổi màu của răng, composite hoặc nướu.

82-1-Polishers-NTI 82-2-Polishers-NTI 82-3-Polishers-NTI