133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Gingifast Rigid for Implant

Chất làm nướu giả loại cứng cho Implant

Brand:

Mô tả

Chất làm nướu giả loại cứng dùng cho Implant

161--Gingifast