133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hydrogum 5 long lasting

Chất lấy dấu có độ ổn định 5 ngày Hydrogum

Mô tả

Chất lấy dấu có độ ổn định 5 ngày Hydrogum

ĐẶC ĐIỂM

  • Chất lấy dấu có độ đàn hồi cao
  • Thời gian làm việc & trùng hợp nhanh
  • Mùi trái cây nhiệt đới
  • Màu hoa huệ tây
Hydrogum_5_sol3 155-1-Phase-ZHERMACK