133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Interguard

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

Brand:

Mô tả

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

51-22-Interguard-ULTRADENT 51-23-Interguard-ULTRADENT

Bảo vệ răng kế bên

INTERGUARD không phải là đai trám, chỉ là dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên khi sửa soạn bằng mũi khoan.