133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Jiffy Polish

Bộ silicon đánh bóng Composite

Brand:

Mô tả

Bộ silicon đánh bóng Composite

79-4-Jiffy-ULTRADENT 79-4b-Jiffy-ULTRADENT 79-4c-Jiffy-ULTRADENT
Dạng đĩa Dạng hình ngọn lửa Dạng ly