133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Luer Vacuum Adapter

Đầu nối hút Vacuum

Mô tả

Đầu nối hút Vacuum

Làm khô ống tủy trước khi trám bít