133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Luer Vacuum Adapter

Đầu nối hút Vacuum

Brand:

Mô tả

Đầu nối hút Vacuum

Làm khô ống tủy trước khi trám bít