133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Medicom Flat Sterilization reels

Cuộn túi hấp vô trùng đủ cỡ

Brand:

Mô tả

Cuộn túi hấp vô trùng đủ cỡ

Cuộn túi hấp ngắn nhất, phù hợp cho các phòng nha.

419-283-Reel-MEDICOM