133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ

Mô tả

Đầu chổi Micro

61-7-MicroBrush-PENGWAVE-WOODPECKER61-9-MicroBrush-PENGWAVE-WOODPECKER

Đóng gói

MICROBRUSH Lốc 4 hũ x 100 Hộp 8 gói x 100
Microbrush S màu trắng – 1mm 95031A 95031B
Microbrush L màu cam – 2mm

Microbrush M đủ màu – 1,5mm

96003A

95030A

96003B

95030B