133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mounted Brushed RA

Chổ gắn kết RA

Brand:

Mô tả

Chổi gắn kết RA

85-1-Brush-NTI 85-2-Brush-NTI 85-3-Brush-NTI
85-4-Brush-NTI 85-5-Brush-NTI
Trước
85-6-Brush-NTI 85-5-Brush-NTI
Sau
85-8-Brush-NTI 85-9-Brush-NTI
Loại bỏ xi măng tạm thời