133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mounted Brushed RA

Chổ gắn kết RA

Mô tả

Chổi gắn kết RA

85-1-Brush-NTI 85-2-Brush-NTI 85-3-Brush-NTI
85-4-Brush-NTI 85-5-Brush-NTI
Trước
85-6-Brush-NTI 85-5-Brush-NTI
Sau
85-8-Brush-NTI 85-9-Brush-NTI
Loại bỏ xi măng tạm thời