133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

NTI CeraGlaze

Bộ đánh bóng sứ

Mô tả

PORCELAIN POLISHERS

NTI CeraGlaze
Các chất kết dính cao su hấp thụ nhiệt từ bề mặt trong quá trình đánh bóng. Điều này tránh sự quá nhiệt. Các NTI CeraGlaze cũng lý tưởng để sử dụng với zirconia.

86-1-Polishers-NTI 86-2-Polishers-NTI 86-3-Polishers-NTI

86-4-Polishers-NTI

86-5-Polishers-NTI 86-6-Polishers-NTI
A second glaze firing is not necessary following adjustment. 86-7-Polishers-NTI