133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

NTI BrushGloss

Bộ chổi đánh bóng sứ

Mô tả

Bộ chổi đánh bóng sứ

Đánh bóng composite

83-1-Polishers-NTI 83-2-Polishers-NTI 83-3-Polishers-NTI

  Chổi đánh bóng composite cho các bề mặt nhai sáng bóng hoàn hảo. Sợi của bàn chải được ngâm tẩm với các hạt đánh bóng silicon.

83-4-Polishers-NTI