133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Omni matrix

Đai trám cỡ mỏng

Brand:

Mô tả

Khuôn đai trám Omni

51-8-Omni-matrix-ULTRADENT 51-9-Omni-matrix-ULTRADENT 51-10-Omni-matrix-ULTRADENT
  • Đai trám làm sẵn giúp dễ dàng đặt và điều chỉnh trong miệng bệnh nhân.
  • Đai trám có hình dạng lý tưởng ôm sát cổ răng.
  • Không kẹp môi má bệnh nhân như những đai trám khác.
  • Dễ dàng lấy ra sau khi trám.