133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

One Coat 7 Universal

Chất kết dính One Coat 7 Universal

Brand:

Mô tả

Chất kết dính One Coat 7 Universal

73-62-OneCoat7-COLTENE 62-6-OneCoat7-COLTENE

Có thể được dùng cho:

  • Kỹ thuật tự xoi mòn: (chỉ thoa One Coat 7 mà không xoi mòn với acid + chiếu đèn)
  • Kỹ thuật xoi mòn chọn lọc: (chỉ xoi mòn men – thoa One Coat 7 cả men lẫn ngà + chiếu đèn)
  • Kỹ thuật xoi mòn toàn bộ: (xoi mòn men + ngà trước khi thoa One Coat 7 và chiếu đèn)

62-2-OneCoat7-COLTENE

62-3-OneCoat7-COLTENE
62-4-OneCoat7-COLTENE 62-5-OneCoat7-COLTENE

Có thể trở thành chất lưỡng trùng hợp khi dùng với chất xúc tác. (có thể dùng với Paracore hoặc Fill-up)

 

ONE COAT 7.0 ACTIVATOR

Chất xúc tác cho One Coat 7 Universal

Trộn với One Coat 7 Universal cho ra sản phẩm lưỡng trùng hợp

  • Tốt cho các miếng trám sâu.
  • Đảm bảo độ tương hợp với các vật liệu hóa trùng hợp như Paracore hoặc Fill-Up.

62-7-OneCoat7-COLTENE