133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

Brand:

Mô tả

Máy cắt xương siêu âm

PIEZON MASTER SURGERY
Máy cắt xương siêu âm
Sản xuất tại Thuỵ Sĩ
347-240-Piezon-EMS
BASIC SYSTEM 
Bộ đầu cơ bản
348-240-System-EMS
EXTRACTION SYSTEM 
Bộ đầu nhổ răng
349-240-System-EMS
BONE CUTTING SYSTEM 
Bộ đầu cắt xương
350-240-System-EMS
RETROGADE SYSTEM 
Bộ đầu cắt chóp răng
351-240-System-EMS
SINUS SYSTEM
Bộ đầu nâng xoang
352-240-System-EMS
PERIO SYSTEM
Bộ đầu nha chu
353-240-System-EMS
IMPLANT SYSTEM 
Bộ đầu cắm ghép Implant
354-240-System-EMS