133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Plastic Syringe

Ống bơm cao su lỏng

Mô tả

Ống bơm cao su lỏng