133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Posicaine 100, 200

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100,200

Brand:

Mô tả

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100, 200

Thành phần

POSICAINE 100 :
Articaine hydrochloride 4 % có epinephrine 1:100,000
266-2-Logo-NOVOCOL

POSICAINE 200 :
Articaine hydrochloride 4 % có epinephrine 1:200,000

266-4-Logo-NOVOCOL