133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Surgitip endo

Ống hút nội nha

Brand:

Mô tả

Ống hút nội nha

185-1-Surgitip-COLTENE

  • Đầu hút nội nha cho ống tủy.
  • Thiết kế đặc biệt, có thể uốn nhiều hướng.
  • Dễ đưa vào ống tủy, tác dụng hút rất hiệu quả.
  • Có thể thấy khu vực làm việc rõ ràng.
  • Được sản xuất trong phòng chuẩn EN ISO 14644
  • Đầu ống tủy ISO 60, đường kính bên trong 0.35 mm.

 

 

185-2-Surgitip-COLTENE 185-3-Surgitip-COLTENE

 

185-4-Surgitip-COLTENE 185-5-Surgitip-COLTENE 185-6-Surgitip-COLTENE
Đầu ống làm khô nhanh Đầu ống có thể thấy được

185-7b-Surgitip-COLTENE