133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Surgitip endo

Ống hút nội nha

Mô tả

Ống hút nội nha

185-1-Surgitip-COLTENE

  • Đầu hút nội nha cho ống tủy.
  • Thiết kế đặc biệt, có thể uốn nhiều hướng.
  • Dễ đưa vào ống tủy, tác dụng hút rất hiệu quả.
  • Có thể thấy khu vực làm việc rõ ràng.
  • Được sản xuất trong phòng chuẩn EN ISO 14644
  • Đầu ống tủy ISO 60, đường kính bên trong 0.35 mm.

 

 

185-2-Surgitip-COLTENE 185-3-Surgitip-COLTENE

 

185-4-Surgitip-COLTENE 185-5-Surgitip-COLTENE 185-6-Surgitip-COLTENE
Đầu ống làm khô nhanh Đầu ống có thể thấy được

185-7b-Surgitip-COLTENE