133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tempcem

Xi măng tạm

Brand:

Mô tả

Xi măng tạm

  • Là một loại xi măng dán.
  • Dùng để cố địng và phục hình tạm thời.
  • Có chứa Eugenol
  • Không hoà tan trong nước, ngăn chặn rò rỉ biên
  • Có thể được sử dụng trong tất cả các tình huống lâm sàng gắn kết tạm thời
  • Dễ dàng được loại bỏ