133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tropicalgin

Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin

Brand:

Mô tả

Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin  (dùng cho chỉnh nha)

ĐẶC ĐIỂM

  • Thời gian làm việc & trùng hợp nhanh
  • Đổi màu
  • Hương vị xoài
Tropicalgin_C302040 154-3-Tropical-ZHERMACK

Thời gian trùng hợp: 2’35”