133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tropicalgin

Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin

Mô tả

Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin

ĐẶC ĐIỂM

  • Thời gian làm việc & trùng hợp nhanh
  • Đổi màu
  • Hương vị xoài
Tropicalgin_C302040 154-3-Tropical-ZHERMACK

Thời gian trùng hợp: 2’35”