133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tugsten carbide burs

Bộ mũi khoan Tungsten

Brand:

Mô tả

Bộ mũi khoan Tungsten

113-1-NTI114-1-NTI

115-1-NTI