133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ultravac

Máy ép khay răng

Mô tả

Máy ép khay răng

  • Ép khay tẩy trắng
  • Ép khay cố định răng
  • Ép khay bảo vệ hàm trong thể thao
21-9-ultravac-ULTRADENT 21-10-ultravac-ULTRADENT
21-11-ultravac-ULTRADENT

Đóng gói

ULTRAVAC MÃ SỐ
1 máy ép khay 1080-l