133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Universal post remoner: P. Machtou version

Bộ tháo chốt theo mô hình P. Machtou

Mô tả

Bộ tháo chốt theo mô hình P. Machtou

190-1-Post-MACHTOU 190-3-Post-MACHTOU
Tháo chốt như cách mở nút chai rượu.

Đây là phiên bản mới của hệ thống Gonon, được giáo sư Pierre Machtou sửa đổi, là một hộp dựng dụng cụ bằng  kim loại có chứa tất cả các đồ dùng cần thiết để tháo chốt răng.