133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Universal Tray Adhesive for Metal & Plastic Tray

Chất kết dính thông thường cho khay và vật liệu lấy dấu

Mô tả

Chất dán vật liệu lấy dấu vào khay nhựa & khay kim loại