133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Wedjet

Chêm đê cao su

Mô tả

168-7-Coltosol-COLTENE
168-8-Coltosol-COLTENE

Chêm đê cao su

Chỉ Wedjets giúp nha sĩ dễ dàng trong việc lựa chọn cách đặt đê và hạn chế các chấn thương dễ xảy ra khi đặt đê.