133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Woodpecker handpiece

tay khoan nha khoa

Mô tả

Tay khoan Woodpecker