133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Máy do chiều dài ống tủy

Máy đo chiều dài ống tủy

Mô tả

APEX LOCATOR

best seller

Là loại đo ống tủy duy nhất có thể xác định khác biệt tại vùng thắt chóp tủy và vùng tận cùng của ống tủy

180-3b-Locator-COLTENE
apex locator

 

FORAMATRON

WOODPEX III

180-2b-Foramatron-Parkell 180-1b-Woodpex-WOODPECKER