Mặt nón bảo vệ trong nha khoa

Mat-non-bao-ve-op-d-op-header

“Mặt nón bảo vệ (face shield) được thiết kế chuyên dụng cho Nha sĩ, chuyên viên Y tế và chuyên gia lọc máu. Để làm việc an toàn hơn – Làm việc thông minh hơn – Làm việc tốt hơn – Hãy dùng Op-d-op“ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN LÀ CÔNG VIỆC ĐẦY RỦI RO Các Bác sĩ là người […]