133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Endodontic

Dụng cụ nội nha

 

Description

Dụng cụ nội nha

Gương vi phẫu – Thám trâm 2 đầu – Cây nhồi/ làm láng vi phẫu – Vi phẫu dụng cụ kẹp

214 215

216 217 218

219 220 221

Back
Hotline
Zalo
Messenger