VP Hồ Chí Minh

133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CHÍNH SÁCH TUÂN THỦ LUẬT

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chính sách Tuân thủ về Luật chống tham nhũng thể hiện và khẳng định chính sách của công ty DOE, theo đó Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa cần đảm bảo ngăn ngừa tham nhũng hoặc những cản trở cho việc cạnh tranh lành mạnh, công bằng. Để thực hiện điều đó, tất cả các nhân viên của Công Ty có nghĩa vụ phải tuân thủ những điều sau:

1. Cam kết thực hiện đúng:

– Các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng;

– Các luật và quy định khác về chống tham nhũng, như Luật hình sự, Luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh, Luật đạo đức Quốc Gia, Luật đạo đức công cộng của Nhật Bản, hay luật chống tham nhũng nước ngoài của Mĩ, Anh trong phạm vi luật pháp và các quy định đó không trái với luật pháp Việt Nam (gọi chung là “Luật phòng chống tham nhũng”).

2. Không thực hiện hoặc cho phép bất cứ ai:

– Thực hiện việc tham nhũng, gây cản trở cạnh tranh lành mạnh công bằng, và bất kỳ hành vi nào có thể bị nghi ngờ là tham nhũng.

3. Đảm bảo rằng luôn giữ quan hệ phù hợp với đối tác hoặc các bên, các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc của mình.

4. Không thực hiện bất kỳ hành vi nào như chiêu đãi ăn uống, giải trí, quà tặng hay trao thưởng…trừ khi (a) Hành vi đó được chấp thuận trong Luật chống tham nhũng tham nhũng; và (b) hành vi chiêu đãi, tặng thưởng này là khách quan và minh bạch, hoặc là hoàn toàn không thể tránh khỏi, nhằm bảo vệ mạng sống, thân thể, tự do cho cá nhân hoặc các thành viên trong gia đình của nhân viên.

5. Nhiên viên muốn thực hiện hoặc nhận chiêu đãi như ăn uống, giải trí, quà tặng hay giải thưởng… từ người khác hoặc ngược lại, phải được sự chấp thuận và phê duyệt theo quy định của Công Ty phù hợp với phạm vi cho phép và việc chiêu đãi, giải trí, quà tặng hay phần thưởng đó phải được chấp thuận trong luật chống tham nhũng.

6. Yêu cầu tất cả các bên liên quan như nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên phụ trách hợp đồng, báo giá, các bên tư vấn, đại lý hoặc bên thứ 3 có liên quan đến việc kinh doanh của Công Ty phải cam kết tuân thủ luật phòng chống tham nhũng.

 

 

 

 

Trở lại
Hotline
Zalo
Messenger