Liên Hệ

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc yêu cầu gì.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Dr. Thieu Thi My Chau

Executive Director

Dr. Philippe Guettier

General Manager

Mr. Nguyen Minh Tam

General Dentistry

Ms. Nguyen Thi Kieu Oanh

Orthodontic

Ms. Le Thi Thu Thao

Implant & Surgery

Ms. Nguyen Thi Le

Dental Equipment