133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Tenax Full Kit Titanium

Bộ chốt Titanium Tenax

Description

BỘ CHỐT TENAX FULL KIT TITANIUM

132 135 tenax coltene

CHỐT TENAX TITANIUM POST

tenax titanium post

TENAX Chốt Titanium Alloy x 15 cây Mã số
1.1mm Đen TET11
1.2mm Xám TET12
1.3mm

1.4mm

Vàng

Đỏ

TET13

TET14

1.5mm Xanh da trời TET15
1.6mm Xanh lục TET16

MŨI KHOAN TENAX DRIL

tenax dril

TENAX Mũi khoan x3 cây Mã số
ø 1.1mm Đen TEA11
ø 1.2mm Xám TEA12
ø 1.3mm

ø 1.4mm

Vàng

Đỏ

TEA13

TEA14

ø 1.5mm Xanh da trời TEA15
1.6mm Xanh lục TEA16
6 Cây Mỗi cỡ 1 cây TEA1

TENAX TITANIUM + CHỐT TẠM THỜI + CHỐT NHỰA NUNG

tenax temp

Lây dấu TENAX/ chốt tạm thời 15 Cây
ø 1.1mm Đen TE EP 11
ø 1.2mm Xám TE EP 11
ø 1.3mm

ø 1.4mm

Vàng

Đỏ

TE EP 11

TE EP 11

ø 1.5mm Xanh da trời TE EP 11
ø 1.6mm Xanh lục TE EP 11

tenax temp 2

Chốt nhựa nung TENAX 30 Cây
ø 1.1mm Đen TE L11
ø 1.2mm Xám TE L12
ø 1.3mm

ø 1.4mm

Vàng

Đỏ

TE L13

TE L14

ø 1.5mm Xanh da trời TE L15
ø 1.6mm Xanh lục TE L16

Đóng gói

TENAX FULL KIT TITANIUM

Gồm có Mã số
Trọn bộ

✨ Chốt hợp kim titanium (1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10, 1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)
✨ Mũi khoan bắt đầu TEDC 1 x1 – Mũi khoanTenax TEA1 X 1 bộ (6 mũi khoan)

✨ Hộp đựng x 1

TEU1
Bộ giới thiệu

✨ Chốt tenax titanium (1.2mm x 10,1.4mm x 10)

✨ Mũi khoan bắt đầu TEDC 1 x1 – Mũi khoanTenax 1.2mm x 1,1.4mm x1

✨ Hộp đựng x 1

TEU2

TENAX TITANIUM + CHỐT TẠM THỜI + CHỐT NHỰA NUNG

Gồm có Mã số
Trọn bộ

✨ Chốt hợp kim titanium (1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10,1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)

✨ Chốt lấy dấu Tenax / chốt tạm (1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10,1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)

✨ Chốt nung Tenax (1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10,1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)

✨ Mũi khoan bắt đầu TEDC 1 x1 – Mũi khoanTenax TEA1 X 1 bộ (6 mũi khoan)

✨ Hộp đựng x 1

TEC1
Intro kit

✨ Chốt Tenax titanium (1.2mm x 10, 1.4mm x 10)

✨ Chốt lấy dấu Tenax / chốt tạm (1.2mm x 10,1.4mm x 10)

✨ Chốt nung Tenax (1.2mm x 10,1.4mm x 10)

✨ Mũi khoan bắt đầu TEDC 1 x1 – Mũi khoanTenax 1.2mm X 1, 1.4mm x 1

✨ Hộp đựng x 1

TEC2

 

Back
Hotline
Zalo
Messenger