133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Okklu-top

Bình xịt kiểm tra khớp cắn

Description

Bình xịt kiểm tra khớp cắn

Okklu-top với công thức và màu sắc cải tiến rất dễ lấy sạch. Giúp cho việc kiểm tra vùng tiếp xúc bên & mặt trong của mão và cầu răng.

Back
Hotline
Zalo
Messenger