133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Abrasives

Mũi đá mài mịn, hoàn tất composite

Brand:

Mô tả

Mũi đá mài mịn, hoàn tất composite

Giải pháp rẻ tiền để cắt tỉa các bề mặt của vật liệu trám . Hai độ dày khác nhau của hạt cho mài mòn và làm mịn. Hai loại chuôi cho các ứng dụng khác nhau.

83-5-Abrasives-NTI 83-6-Abrasives-NTI
83-9-Abrasives-NTI 83-8-Abrasives-NTI 83-7-Abrasives-NTI