133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Crystaline 7

Niềng răng thẩm mỹ

SKU 1655-MKIT55-022 Categories ,

Mô tả

Mắc cài thẩm mỹ

BẢNG ĐỘ TORQUE TỪNG RĂNG CỦA HỆ ROTH 

Crystaline 7 ham tren (Roth)
Crystaline 7 ham duoi(Roth)
BẢNG ĐỘ TORQUE TỪNG RĂNG CỦA HỆ MBT
Crystaline 7 ham tren (MCLaughlin)
Crystaline 7 ham duoi (MCLaughlin)