133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Jiffy Brush

Chổi đánh bóng Composite

Mô tả

79-8-Jiffy-ULTRADENT
79-9-Jiffy-ULTRADENT
79-10-Jiffy-ULTRADENT
79-11-Jiffy-ULTRADENT
79-12-Jiffy-ULTRADENT

Chổi đánh bóng composite

79-5-Jiffy-ULTRADENT

 

 

 

 

 

 

  • Dễ sử dụng, nhanh chóng.
  • Rất bền.
  • Có thể dùng nhiều lần.
  • Độ bóng rất cao