133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kit Composite/ Kit crown/ Kit Inlay-onlay

Bộ mũi khoan trám Composite / cầu mão / inlay-onlay

Mô tả

DOE-CATALOGUE-2020-full-132

DOE-CATALOGUE-2020-full-133

DOE-CATALOGUE-2020-full-134

DOE-CATALOGUE-2020-full-135

DOE-CATALOGUE-2020-full-137